• فا
 • 90002020
 • جستجو
 • سه شنبه 24 فروردین 1400 05:42

مرکز تخصصی تحول و نوآوری

پروژه دورنما

 

 به منظور دست یازیدن به آینده مبتنی بر توسعه و تحول در فعالیتهای صندوق قرض الحسنه شاهد موضوع تحول و نوآوری

 در دستور کار صندوق قرض الحسنه شاهد قرار گرفته است.

 بدین منظور و با هدف ایجاد تحول در کوتاه ترین زمان ممکن از متخصصین این امر دعوت به همکاری گردیده است . این موضوع در قالب ماموریت نوآوری به شرح زیر تشریح شده است .

 

ماموریت نوآوری

هدف از تعریف این ماموریت، ایجاد یک واحد فعال و پویا در سازمان به منظور اطمینان از بهینه سازی مستمر فرایندهای سازمان در راستای برنامه های موجود و نیز پیشروی و گسترش فعالیت های ممتاز در مسیر نوآوری و تحول در عرصه فعالیت های اقتصادی و مالی، طبق قوانین تعریف شده است. 

 

تعریف نوآوری 

نوآوری، طبق تعاریف نوین، تنها محدود به خلق محصولات یا خدمات دارای فناوری پیشرفته یا ارائۀ ویژگی های هرچه متنوعتر و گستردهتر نیست. نوآوری تعریف خیلی خاصتری دارد: هرگونه تغییری در فرایندهای یک سازمان که «نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و اطلاعات» را به «محصولات و خدمات با ارزشتری» تبدیل ‌کند.

 

مراحل نوآوری

هدف کوتاه مدت:

 • بازنگری در فرایندها و فعالیت های کنونی سازمان و تلاش برای بهینه سازی خدمات تعریف شده در دایرۀ قوانین و چارچوب های موجود

هدف میان مدت: 

 • بررسی مجدد اهداف و فعالیت های سازمان و امکان سنجی بازنگری در تعاریف قانونی
 • تعریف فرایندهای نوین جهت ارتقای سطح انجام ماموریت سازمانی
 • پی ریزی فرایندهای ورود نوآورانه به فعالیت های نوین قانونی در بخش خدمات اقتصادی
 • پی ریزی تعاملات علمی بروز با دانشگاهها و موسسات علمی مرتبط با فعالیت های سازمانی

هدف بلند مدت:

 • نهادینه سازی فرهنگ نوآوری پویا در ساختار و فرایندهای سازمانی
 • تبدیل صندوق قرض الحسنه شاهد به یک فعال ممتاز در حوزۀ  ارایه تسهیلات قرض الحسنه

 

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
 • استان ها
آرشیو مطالب