• فا
  • 90002020
  • جستجو
  • سه شنبه 24 فروردین 1400 05:19

بازرسی

بسمه تعالی

موارد درخواستی از ریاست عالی نهاد مقدس بنیاد

1-برای رابطین محترم صندوق در سراسر کشور که پرسنل بنیاد می باشند می باشند ماهانه حق الزحمه به آنان پرداخت می‌شود.  این امر باعث مشکلات عدیده ای از جمله پرداخت حق بیمه و مالیات و جرائم متعلقه گردیده است .  بر همین اساس پیشنهاد صندوق این است که بیست ساعت اضافه کاری برای آنان منظور گردد تا مشکل صندوق از بابت پرداخت ها برای همیشه مرتفع . 2- تبدیل وضعیت صندوق  قرض الحسنه تک شعبه ای از صندوق به بانک  . 3- عدم پرداخت مساعده  به اعضا جامعه هدف عضو صندوق توسط روسای محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور .  این امر باعث کاهش خالص دریافتی آنان و متعاقب آن عدم برخورداری از حداکثر سقف وام  قرض الحسنه خواهد شد . 4 -  پرداخت به موقع و کامل کسورات شامل( حق عضویت و اقساط وام) 5-  تقسیم حقوق همسران جانبازان متوفی ، حاضنین و والدین که باعث ایجاد اشکال و مغایرت در میزان مبلغ اقساط وام گردیده است . درخواست صندوق برگشت به حالت اول بدون تقسیم حقوق می باشد.

 

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
  • استان ها
آرشیو مطالب