• فا
 • EN
 • جستجو
 • ورود به حساب کاربری
 • ثبت نام
 • یک شنبه 26 مرداد 1399 00:29
 • برنامه های آموزشی
 • اطلاعیه ها و اخبار
 • هماهنگی و ارتباط
 • برنامه ها و فایل ها

کلاس زبان انگلیسی A

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه  و چهارشنبه  16:30  الی 18:00

نام مدرس : احمدی شکوه

http://webinarlms.ir/home/education/254/sqsh-english-a

کلاس زبان انگلیسی B

زمان برگزاری کلاس ها  : 

 روز های شنبه و دوشنبه  18:00  الی 19:30

نام مدرس: احمدی شکوه

http://webinarlms.ir/home/education/255/sqsh-english-b

تفکر سیستمی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر منتظری

 

http://webinarlms.ir/home/education/25/tafakorsystemi

مهارت های ارتباطی

زمان برگزاری کلاس ها :    

  روز های چهارشنبه  15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر مودی

 

http://webinarlms.ir/home/education/2132/mahart

کارگاه استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک

 

نام مدرس : دکتر محمد صبور

کارگاه افزایش بهره وری

 

نام مدرس : دکتر صبور

مزاج شناسی

زمان برگزاری کلاس  :    

  روز پنج شنبه  11:00  الی 12:30

نام مدرس : دکتر آزما

کارگاه مشتری مداری (CRM)

 

نام مدرس : دکتر ملایی 

https://live.webinarlms.ir/ch/crm

بورس و روش های سرمایه گذاری در آن

 

نام مدرس : دکتر صفاری

اصول بازاریابی

 

نام مدرس : دکتر برزویی

تربیت خلاق

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های پنج شنبه 11:00  الی 12:00

نام مدرس : حاج آقا مهدیزاده

معناگرائی و دانش خانواده

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های شنبه 15:00 الی 16:00

نام مدرس : آقای شابهاری

شماره صندوق شاهد : 88672701

---------------------------------------

حمیرا کریمی واحد | داخلی 108

---------------------------------------

فائزه عسگری | داخلی 142

---------------------------------------
علیرضا احمدی بابلانی | داخلی 145

 

 

#
عنوان کلاس
اطلاعات
دانلود فایل ها
1
کلاس زبان انگلیسی A

زمان برگزاری کلاس ها :   

روز های شنبه  و چهارشنبه  16:30  الی 18:00

نام مدرس : احمدی شکوه

2
کلاس زبان انگلیسی B

زمان برگزاری کلاس ها  : 

 روز های شنبه و دوشنبه  18:00  الی 19:30

نام مدرس: احمدی شکوه

3
تفکر سیستمی

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های دوشنبه15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر منتظری

 

4
مهارت های ارتباطی

زمان برگزاری کلاس ها :    

  روز های چهارشنبه  15:00  الی 16:30

نام مدرس : دکتر مودی

 

5
کارگاه استعدادیابی شغلی بر اساس متد دیسک

 

نام مدرس : دکتر محمد صبور

6
کارگاه افزایش بهره وری

 

نام مدرس : دکتر صبور

7
مزاج شناسی

زمان برگزاری کلاس  :    

  روز پنج شنبه  11:00  الی 12:30

نام مدرس : دکتر آزما

8
کارگاه مشتری مداری (CRM)

 

نام مدرس : دکتر ملایی 

9
بورس و روش های سرمایه گذاری در آن

 

نام مدرس : دکتر صفاری

10
اصول بازاریابی

 

نام مدرس : دکتر برزویی

11
تربیت خلاق

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های پنج شنبه 11:00  الی 12:00

نام مدرس : حاج آقا مهدیزاده

12
معناگرائی و دانش خانواده

زمان برگزاری کلاس ها:     

روز های شنبه 15:00 الی 16:00

نام مدرس : آقای شابهاری

 • جدیدترین ها
 • پربازدید ها
آرشیو مطالب